Mobile:    
Email:


Thám tử cho Việt Kiều, Ngoại Kiều

Bạn là Việt Kiều hay Ngoại Kiều, bạn đang sinh sống và làm ăn tại các nước trên thế giới. Bạn muốn tìm hiểu thông tin về một sự việc hay về một đối tượng trong các lĩnh vực sau:

Thông tin hôn nhân- gia đình.
Quản l‎ý và giám sát con cái.
Tìm kiếm người thân
Mối quan hệ bạn bè.
Thông tin kinh tế, thương mại, dân sự …

Bạn không có điều kiện và thời gian về Việt Nam để trực tiếp tìm kiếm những thông tin mà bạn cần. Công ty Thám tử tư Bách Tín sẽ giúp bạn tìm hiểu các thông tin và thu thập chứng cứ bằng tài liệu, hình ảnh hoặc video.

Công ty thám tử tư Bách Tín là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực thám tử tư tại Việt Nam. Với lòng yêu nghề và hết mình trong công việc. Thám tử tư Bách Tín luôn hoàn thành xuất sắc các công việc được giao.

Sau đây là những lĩnh vực mà Thám tử tư Bách tín đã thực hiện thành công đối với Việt Kiều và Ngoại Kiều:

Tìm kiếm và cung cấp thông tin trong các quan hệ hôn nhân và gia đình.

Cung cấp những thông tin về người thân sống xa nhà, người già đi lạc đường, con cái bỏ nhà đi.

Cung cấp thông tin, bằng chứng phục vụ cho hoạt động quan hệ, dân sự, kinh tế , thương mại.

Cung cấp thông tin về hàng giả, hàng nhái…

Cung câp thông tin cho quý khách hàng nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn sự thất thoát, tiết lộ, đánh cắp thông tin.

Tìm hiểu về thị trường Việt Nam để bạn có một quyết định đầu tư đúng đắn.

Và các lĩnh vực khác .


Bài viết liên quan
KEYWORD_3
KEYWORD_1
KEYWORD_2
KEYWORD_3

KEYWORD_1
KEYWORD_2 KEYWORD_2